Committee

 

General Co-chairs
JongWon Kim (GIST, Korea)
Leandros Tassiulas (Yale Univ, USA)

Technical Program Committee Co-chairs
Seong-Lyun Kim (Yonsei Univ, Korea)
Jun Bi (Tsinghua Univ, China)
Yuji Sekiya (University of Tokyo, Japan)
Riku Jäntti (Aalto Univ, Finland)
Dapeng Oliver Wu (Univ of Florida, USA)
Gunnar Karlsson (KTH The Royal Inst. Tech., Sweden)

Technical Program Committee
Guang Cheng (Southeast Univ., China)
Guofei Gu (Texas A&M Univ., USA)
Xiaohong Huang (BUPT, China)
Yiqin Lu (South China Univ of Technology, China)
Bingyang Liu (Tsinghua Univ, China)
Beichuan Zhang (Univ of Arizona, USA)
Yanyong Zhang (Rutgers Univ., USA)
Baohua Sun (LSI Inc., USA)
Kyunghan Lee (UNIST, Korea)
Taekyoung (Ted) Kwon (SNU, Korea)
Kichon Kim (Konkuk Univ., Korea)
Yuzo Taenaka (Univ of Tokyo, Japan)
Hirochika Asai (Univ of Tokyo, Japan)
Yung Yi (KAIST, Korea)
Sangheon Pack (Korea Univ, Korea)

Publicity co-Chairs
Hwangjun Song (Postech, Korea)
Xiaohong Huang (BUPT, China)
Yasuo Okabe (Kyoto Univ, Japan)

Publication co-Chairs
Taekyoung (Ted) Kwon (SNU, Korea)
Bingyang Liu (Tsinghua Univ, China)

Web/Local co-Chairs
Dongsu Han (KAIST, Korea)
Kyunghan Lee (UNIST, Korea)

Steering Committee co-Chairs
Dae Young Kim (CNU, Korea)
Jun Murai (Keio Univ, Japan)
Jianping Wu (Tsinghua Univ, China)

Steering Committee
Kenjiro Cho (IIJ II, Japan)
YangHee Choi (SNU, Korea)
Kilnam Chon (KAIST/Keio Univ, Korea/Japan)
Jon Crowcroft (Cambridge Univ, UK)
Hiroshi Esaki (The Univ of Tokyo, Japan)
Serge Fdida (LIP6, France)
DongMan Lee (KAIST, Korea)
YoungHee Lee (KAIST, Korea)
Xing Li (Tsinghua Univ, China)
Yan Ma (BUPT, China)
Craig Partridge (BBN, USA)
Shinji Shimojo (NICT, Japan)
Joe Touch (USC, USA)
Xingwei Wang (NEU, China)
Lixia Zhang (UCLA, USA)
Martina Zitterbart (Univ Karlsruhe, Germany)